Agenda

Agenda

Het bestuur van de Willem Willink Stichting vergaderd 4 keer per jaar. Aanvragen dienen minimaal 2 weken voor de maand waarin vergaderd wordt binnen te zijn.

2017

  • 7 februari
  • 23 mei
  • 19 september
  • 7 november

    onder voorbehoud