Agenda

Agenda

Het bestuur van de Willem Willink Stichting vergaderd 4 keer per jaar. Aanvragen dienen minimaal 2 weken voor de maand waarin vergaderd wordt binnen te zijn.

2018

  •  februari
  •  mei
  •  september
  •  november

     

    onder voorbehoud