Aanvragen

Aanvragen

Aanvragen dienen schriftelijk ingediend te worden. Elke aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld.

Voor de aanvraag verzoeken wij u gebruik te maken van het standaard aanvraagformulier.

Dit aanvraagformulier is een Word document en mag als checklist gebruikt worden.

Het wordt op prijs gesteld als u uw aanvraag in pdf format per e-mail indient.
secretariaat@willemwillinkstichting.nl

Willem Willink Stichting
Postbus 755
7550 AT  Hengelo

Aanvraagformulier downloaden >

tip

  • Maak gebruik van het aanvraagformulier om de aanvraag zo compleet mogelijk in te dienen.
  • Aanvragen worden per e-mail ingediend.
  • Aanvraag en bijlagen bij voorkeur in pdf-format.
  • in de agenda vindt u onze vergadertijdstippen.
  • De aanvraag dient 2 weken voor de maand, waarin de vergadering plaatsvind in ons bezit te zijn.